۵۷) فهرست دروس تخصصي کارشناسي قدرت

فهرست دروس تخصصي کارشناسي قدرت

الف: دروس تخصصي - 28 واحد

نام درس تعداد واحد پيش نياز
آز ماشين 2 1 آز ماشينهاي الکتريکي 1
الکترونيک صنعتي 3 الکترونيک 2
اصول ميکروکامپيوترها 3 مدارهاي منطقي
ماشينهاي الکتريکي 3 3 ماشين 2
بررسي سيستمهاي قدرت 2 3 بررسي سيستمهاي قدرت 1
توليد و نيروگاهها 3 ماشين 3 و ترموديناميک
عايقها و فشارقوي 3 بررسي سيستمهاي قدرت 1
حفاظت و رله ها 3 بررسي سيستمهاي قدرت 2
ماشينهاي مخصوص 3 ماشين 3 يا همزمان
ترموديناميک 2 فيزيک 2
آز عايقها و فشارقوي 1 عايقها و فشارقوي

ب: دروس اختياري - 10 واحد

نام درس تعداد واحد پيش نياز
تاسيسات الکتريکي 3 بررسي سيستمهاي قدرت 1
رسم فني برق 1 ترم چهارم به بعد
طرح پستهاي فشارقوي و پروژه 3 عايقها و فشارقوي
طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 3 عايقها و فشارقوي
آز سيستمهاي قدرت 1 بررسي 2 يا همزمان
آز حفاظت و رله ها 1 حفاظت و رله ها
آز ماشينهاي مخصوص 1 ماشينهاي مخصوص
آز الکترونيک صنعتي 1 الکترونيک صنعتي
مباحثي در قدرت 3 ماشين 3
استاتيک و مقاومت مصالح 2 فيزيک 1
ديناميک 2 استاتيک و مقاومت مصالح
خواص مواد 2 آز فيزيک 2
اقتصاد مهندسي 3  
کنترل پروژه 3 رياضي مهندسي و ماشين 1
کنترل کامپيوتر 3 اصول ميکروکامپيوتر و کنترل خطي
تکنولوژي مولد برقي 3  
نرم افزارهاي مهندسي برق 3  
کارگاه الکترونيک و سيم کشي بيمارستان 1  
گزارش نويسي فني 2  
فيزيک مدرن 3 فيزيک 2 - معادلات دبفرانسيل
يکي از دروس کارشناسي ارشد 3 مخصوص دانشجويان ممتاز

  
نویسنده : حمید آشوری ; ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٦
تگ ها :