435) فراسامانه هوشمند اندازه­گیری و مدیریت انرژی (فهام)

 - سیستم اندازه­گیری هوشمند (AMI) چیست؟

سیستم یکپارچه­ای شامل سخت­افزار، نرم­افزار، شبکه و بستر مخابراتی می­باشد و اطلاعاتی نظیر مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطلاعات دیگر را بصورت نزدیک بهReal Time  یا Real Time از سمت مصرف کننده دریافت می­کند. این سیستم با ایجاد بستر مخابراتی دو طرفه قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور کنتورها، جمع­آوری، مدیریت، پردازش و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده را داشته و گرافها و گزارشهای لازم را تولید می­کند. تمام فرایندهای مذکور بصورت خودکار انجام می­پذیرد.

- اجرای سیستم اندازه­گیری هوشمند (AMI) تاثیر مفید و قابل ملاحظه­ای بر منافع کشور به شرح زیر خواهد داشت:

·         قرائت خودکار و قطع و وصل از راه دور کنتورها

·         کاهش تلفات غیر فنی در شبکه از طریق:

o        قابلیت تشخیص موارد استفاده غیر مجاز

o        کاهش دخالت عامل انسانی در قرائت

o        افزایش دقت در اندازهگیریها

o        قابلیت تشخیص سریع خطاهای دستگاه اندازهگیری

·         مدیریت تقاضا از طریق ارسال نرخ به مشترکین و تشویق آنها به کاهش مصرف

·         مدیریت تقاضا از طریق کاهش دیماند و یا قطع برق مشترکین معین در شرایط بحرانی شبکه

·         مدیریت تقاضا از طریق کاهش دیماند مشترکین در ساعات خاص با موافقت مشترک و پس از عقد قرارداد

·         افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع با تشخیص سریع خطای شبکه توزیع

·         امکان پیشبینی دقیق بار

·         امکان پیشفروش برق

·         ایجاد بستر مناسب برای راهاندازی بازار خردهفروشی برق

·         یکنواخت شدن کنتورها در سطح کشور، تسهیل در نصب، تعمیر و نگهداری، جایگزینی

·         سهولت توسعه و ارتقای سیستم در آینده

·         ایجاد بستر مناسب برای پیادهسازی شبکه هوشمند گاز و آب

·         ایجاد بستر و زیرساخت لازم برای ایجاد شبکه هوشمند (Smart Grid)

·         ایجاد بستر مناسب برای انجام خدمات جانبی در راستای پیادهسازی دولت الکترونیک

·         قابلیت تشخیص و کنترل تلفات فنی

·         برآورد کیفیت توان تحویلی به مشترک

·         کاهش هزینهها

·         افزایش رضایتمندی مشتریان

·         بهینه سازی سرمایهگذاری

·         بهبود ساختار بهره برداری

·         ارتقای پایداری و امنیت شبکه

·         ایجاد منابع درآمدی جدید

·         ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای طرح تولید پراکنده و استفاده از منابع جدید انرژی

- سیستم اندازه­گیری هوشمند (AMI) قرار است در قالب طرح "فراسامانه هوشمند اندازه­گیری و مدیریت انرژی(فهام)" توسط سازمان بهره­وری انرژی ایران طی یک برنامه زمانی 7 ساله در سطح کشور اجرایی شود.

 برگرفته از : سابا

/ 0 نظر / 22 بازدید