465) آیین نامه اخلاقی مهندسی IEEE

ما اعضای IEEE, با دانستن اهمیت تکنولوژی خود در تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی در سراسر جهان, و با قبول تعهد شخصی نسبت به حرفه خود, اعضای آن و جوامعی که به آنها خدمت می کنیم, بدین وسیله خود را به عالیترین رفتار اخلاقی و حرفه ای ملزم می دانیم و می پذیریم که:

 • ·     در اتخاذ تصمیمهای مهندسی مطابق با ایمنی , سلامت ,و رفاه عموم مسئولیت قبول کنیم و عواملی راکه ممکن است جامعه یا محیط را به خطر بیفکند فوراً مرتفع کنیم
 • ·      هر جا که ممکن باشد از تعارض واقعی یا فرضی منافع اجتناب کنیم و در صورت وجود چنین تعارضی مانع تاثیر آن بر طرفهای ذیربط شویم.
 • ·     در بیان ادعاها یا برآوردها , بر اساس داده های موجود , صادق و واقع بین باشیم.
 • ·     ارتشاء را در تمام شکلهایش نفی کنیم.
 • ·     فهم تکنولوژی , کاربرد ضروری آن و پیامدهای بالقوه اش را بهبود ببخشیم.
 • ·     صلاحیت فنی خود را پاس داریم و ارتقاء دهیم و صرفاً در صورت احزار تعلیمات یا تجارب , یا پس از رفع محدودیتهای مقتضی , وظایف تکنولوژی را بر عهده بگیریم.
 • ·     جویا , پذیرا و ارائه کننده نقد صادقانه از کار فنی باشیم , خطاها را بپذیریم و اصلاح کنیم , و برای نقش دیگران اعتبار شایسته قایل شویم.
 • ·     با همه , صرف نظر از عواملی چون نژاد , مذهب , جنسیت , معلولیت , سن وسال , یا ملیت , با عدالت رفتار کنیم.
 • ·     از لطمه زدن به دیگران , اموال , شهرت و آبرو , یا اشتغال آنها با اقدامهای کاذب یا بدخواهانه خودداری کنیم.
 • ·      به همتایان و همکاران در رشد حرفه ای آنها یاری برسانیم و از آنها در پیروی از این آیین نامه اخلاقی حمایت کنیم. 
 • http://www.mpedc.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=193
/ 1 نظر / 25 بازدید
h

عکس خنده دار جالب و ديدني کليه سوژه حتما به وبلاگم سر بزن از خنده رودبر مي شي . در ضمن اگر دوست داشتي منو به اسم "عکس خنده دار" لينک کن و بهم بگو تا منم لينکت کنم.