489. طوطی به جای گنجشک

اینجا ممکن است روی سیم ها، به جای گنجشک، طوطی ببینید.

طوطی در حال پرواز در پشت سیم ها را هم از دست ندهید. لبخند

 

/ 4 نظر / 56 بازدید
helen

مثل همیشه عالی [گل]

هاجرک

طوطی ها خیلی نجیبن!