404) پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ایران

بسمه تعالی

مقدمه:

به یاری خداوند متعال پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ایران به همت انجمن مهندسین برق ایران، انجمن صنفی شرکتهای توزیع، سندیکای صنعت برق ایران و با همکاری علمی اساتید دانشگاه های ایران و متخصصین صنایع کشور در اردیبهشت ماه 1389 در تهران برگزار می شود. به منظور بررسی ریشه ای مشکلات صنعت برق، هر ساله کنفرانس توجه عمده متخصصان را به موضوع ویژه ای معطوف می سازد که موضوع این کنفرانی الگوی مصرف و کاهش تلفات الکتریکی در شبکه های برق می باشد.

بدینوسیله از کلیه اساتید دانشگاه ها و متخصصین صنعت دعوت می شود با ارائه مقالات علمی خود در زمینه های مختلف با این کنفرانس همکاری فرمایند.

محورهای اصلی کنفرانس

p تلفات شبکه های توزیع      

p طراحی شبکه های توزیع

pبهره برداری شبکه های توزیع

pکیفیت توان

p اتوماسیون شبکه های توزیع

p مدیریت مصرف بار

p اندازه گیری در شبکه های توزیع

p تولید پراکنده و انرژی های نو

p فن آوری اطلاعات در سیستم های توزیع

p مطالعات اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست در شبکه های توزیع

p حفاظت و ایمنی در شبکه های توزیع

 

¢تلفات در شبکه های توزیع


-         مدلسازی و محاسبات تلفات

-         کاهش تلفات در شبکه و اجزاء آن

-         طراحی نوین شبکه های توزیع در جهت کاهش تلفات

-         نقش فرسودگی و عمر تجهیزات بر روی تلفات شبکه های توزیع


-         برآورد بار

¢طراحی شبکه های توزیع

-         بهینه سازی شبکه های توزیع

-         بهینه سازی در تجهیزات شبکه های توزیع

-          طراحی و ساخت شبکه های توزیع

-         روش های پیشرفته طراحی در شبکه های توزیع

-         شبکه های توزیع وشهرسازی

¢بهره برداری شبکه های توزیع 

-         شیوه های جدید توسعه، طراحی، تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع

-         قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

-         بهره برداری مناسب در شبکه های توزیع

-         بهینه سازی و استانداردسازی روشنایی معابر

/ 1 نظر / 51 بازدید
fadayemam

سلام، میگند نیروگاه اتمیبوشهر روی خطوط گسل زلزله ساخته شده. درسته که نیروی اتمیحق ما است ولیبا این همه بدبختی ژاپنیها در نیروگاه زلزله زدشون، ما چرا انقدر دنبال نیروی اتمیهستیم. اگر این روسیها بلد بودند هواپیما بسازند