439) کابل های قدرت "سبز" در دست ساخت

مهندسین دانشگاه ساوتمپتون بخشی از گروه توسعه ی دهنده ی کابل های قدرت "سبز" هستند که این کابل ها می توانند پس از پایان عمر خود، بازیافت شوند.

به گزارش خبرگزاری برق، الکترونیک و کامپیوتر ایران (الکترونیوز) و به نقل از ساینس دیلی، این پروژه که مورد پشتیبانی EPSRC (انجمن پژوهشی علوم فیزیکی و مهندسی) و TSB (کمیته ی راه برد فن آوری) قرار گرفت، توسط گروهی متشکل از دانشکده ی علوم کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه ساوتمپتون، GnoSys UK از دانشگاه سوری، شبکه ی ملی و شرکت شیمیایی Dow به عهده گرفته شد.

این امر حرکتی است در جهت جای گزینی شبکه ی قدرت در انگلستان و سراسر اروپا که برق منازل و صنایع را تامین می کنند. همچنین پاسخی است به پرسش هایی از قبیل این که آیا چنین کابل هایی می توانند سازگار با محیط زیست تلقی شوند و اثرات کربنی کمی داشته باشند.

پروفسور آلون وافن از دانشکده ی علوم کامپیوتر و الکترونیک گفت: "علاوه بر این، با تاکید بر حصول اطمینان از ایمنی تامین برق و بهبود میزان توانی که می تواند در سراسر کشور با استفاده از کابلی که باید به مدت 40 سال یا بیشتر به طور قابل اعتماد عمل کند، انتقال یابد، چالش بر سر برآورد نیازهاست و داشتن کابل سازگار با محیط زیست که می تواند پس از پایان عمر خود بازیافت شود."

موضوعاتی مثل این در این پروژه مد نظر قرار گرفته اند که این پروژه در حال توسعه ی مواد جدید کابل قدرت و ابزارهایی است برای ارزیابی شاخص های پیچیده و اغلب رقابتی که نیازمند ورود به برآورد بازیافت مادام العمر هستند.

هدف کلی، تعیین کارایی طراحی جدید کابل با عایق پلاستیکی و تاثیر آن روی محیط در طول مدت عمر آن، اعم از مواد خام در طول ساخت، سال های کارکرد و در نهایت بازیافت پس از پایان عمر آنها است. نتایج این پروژه به صنایع همگانی این امکان را می دهد که بهترین راه کار را در قبال محیط و سیستم قدرت برگزینند.

http://www.electronews.ir/news/power/616/

/ 0 نظر / 23 بازدید