پست های ارسال شده در مرداد سال 1381

۴) امضاي قرارداد انتقال دانش فني ميان ايران و آلمان

ايران و آلمان پريشب قرارداد انتقال دانش فني ساخت توربين هاي بخاري، ژنراتورها و توربين هاي گاز نيروگاهي، سيستم هاي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید