پست های ارسال شده در شهریور سال 1381

۱۱) مراجع دروس دوره کارشناسی مهندسی برق

ریاضی 11-The Calculus With Analytic Geometry:Louis Leithold2-Calculus With Analytic Geometry:R.A.Silverman معادلات دیفرانسیلElementary Differential Equations and Boundary Value Problems:William E.Boyceبرنامه سازی کامپیوتر1-Computer ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید