پست های ارسال شده در تیر سال 1382

۶۱) معرفي واحد هاي تخصصي دانشكده صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )

معرفي واحد هاي تخصصي دانشكده صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور )     1- سابقه تاسيس واحدهاي تخصصي در دانشكده صنعت آب ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 27 بازدید

۶۰) فهرست دروس تخصصي کارشناسي کنترل

فهرست دروس تخصصي کارشناسي کنترل الف: دروس تخصصي - 28 واحد نام درس تعداد واحد پيش نيازآز الکترونيک 2 1 الکترونيک 2کنترل صنعتي 3 سيستمهاي کنترل خطيکنترل مدرن 3 جبر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

۵۹) فهرست دروس تخصصي کارشناسي مخابرات

فهرست دروس تخصصي کارشناسي مخابرات الف: دروس تخصصي - 28 واحد نام درس تعداد واحد پيش نيازآز الکترونيک 2 1 الکترونيک 2 - آز الکترونيک 1الکترونيک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 53 بازدید

۵۸) فهرست دروس تخصصي کارشناسي الکترونيک

فهرست دروس تخصصي کارشناسي الکترونيک الف: دروس تخصصي - 27 واحد نام درس تعداد واحد پيش نيازآز الکترونيک 2 1 الکترونيک 2 - آز الکترونيک 1الکترونيک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 52 بازدید

۵۷) فهرست دروس تخصصي کارشناسي قدرت

فهرست دروس تخصصي کارشناسي قدرت الف: دروس تخصصي - 28 واحد نام درس تعداد واحد پيش نيازآز ماشين 2 1 آز ماشينهاي الکتريکي 1الکترونيک صنعتي 3 الکترونيک 2 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 48 بازدید