پست های ارسال شده در دی سال 1384

۱۷۸) نمرات ميان‌ترم اصول اندازه‌گيري

دو رقم آخر شماره دانشجویی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از 64 11 48 13 33 15 39 17 ۲۲ 19 4۳ 20 0 21 ۲۱ 22 39 23 39 24 49 28 ۲۴ 25 0 71 29 27 4۸ 30 ۳۶ 31 ۳۵ 40 31 33 27 35 0 73 32 37 38 38 42 39 0
/ 1 نظر / 21 بازدید