پست های ارسال شده در تیر سال 1385

۲۳۲) نرم افزار پيش بينى بار الكتريكى شبكه

ايرنا: كارشناس دفتر مطالعات و برنامه ريزى شركت برق منطقه اى فارس از ساخت نرم افزار پيش بينى بار الكتريكى شبكه برق در شيراز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید

۲۳۰) آخرين وضعيت انرژي هاي تجديدپذير در كشور

از سوي مسؤولان توانير اعلام شد: آخرين وضعيت انرژي هاي تجديدپذير در كشور آخرين وضعيت مراحل ساخت تأسيسات و بهره برداري از انرژي هاي ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 52 بازدید

۲۲۹) نمرات اصول اندازه‌گيری

دو رقم آخر شماره دانشجويي كلاسي پايان‌ترم ميان‌ترم نهايي = كلاسي + (0.2 * ميان‌ترم) + (0.23 * پايان‌ترم) 76 -0.25 41 8 10.78 77 1.5 27 9 9.51 16 0 19 14 7.17 81 3.25 30 34 16.95 17 0.75 25 17 9.9 28 0 26 14 8.78 25 0 28 26 11.64 40 0 6 0 1.38 84 0.5 38 35 16.24 35 0 27 1 6.41 85 0.75 32 27 13.51 36 0.5 21 9 7.13 86 0.75 35 30 14.8 89 1 30 17 11.3 90 0.75 41 20 14.18 42 0.75 51 37 19.88 91 1.75 34 5 10.57 80 0.5 14 16 6.92 49 0 52 8 13.56 93 2 43 28 17.49 50 -0.375 37 23 12.735 70 1.75 52 30 19.71 97 0 30 22 11.3 56 0.5 34 29 14.12 98 0.75 46 34
/ 1 نظر / 17 بازدید

۲۲۸) نمرات پايان‌ترم اصول اندازه‌گيری

نمره از 61<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> دو رقم آخر شماره دانشجويي 41 76 27 77 19 16 30 81 25 17 26 28 28 25 6 40 38 84 27 35 32 85 21 36 35 86 30 89 41 90 51 42 34 91 14 80 52 49 43 93 37 50 52 70 30 97
/ 1 نظر / 18 بازدید