پست های ارسال شده در آدر سال 1385

۲۳۹) نمرات ميان‌ترم اصول اندازه‌گيری موسسه آموزش عالی سجاد

دو رقم آخر شماره دانشجویی                          نمره از ۷۲ ۱۲                                                             ۴ ۱۱                                                            ۱۷ ۱۳                                                           ۱۹ ۷۸                                                           ۲۶ ۱۶                                                           ۲۹ ۶۵                                                          ۳۱ ۲۴                                                          ۲۸ ۷۱                                                            ۷ ۶۹                                                         ۲۶ ۳۰                                                        ۱۷ ۳۱                                                       ۸ ۳۲                                                          ۲۰ ۳۳                                                          ۲۷ ۸۷                                                           ۲۷ ۸۸                                                          ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

۲۳۷) شبكه برق تهران در برابر زلزله مقاوم مي شود

يكي از اهداف راهبردي شركت برق‌منطقه‌اي تهران‌اعمال مديريت بحران و مقاوم‌سازي در برابر زلزله است كه در نخستين گام در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

۲۳۶) تجزيه و تحليل خطر در فعاليت‌هاي بخش توزيع برق از طريق مدل مديريت ريسك

مهندس عزيز گل‌محمديتنوع فعاليت‌ها و حجم عمليات اجرايئ در بخش توزيع برق به علت ماهيت كار و گستردگي شبكه‌ها و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید