پست های ارسال شده در دی سال 1385

۲۴۱) متين مشكين، دانشجوي دوره دكتراي دانشگاه اميركبير از دانشگاه اخراج شد

تهران- خبرگزاري كار ايرانوكيل مدافع متين مشكين، دانشجوي دوره دكتراي برق دانشگاه اميركبير از اخراج موكلش از اين دانشگاه خبر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید

۲۴۰) نمرات ميان‌ترم اصول اندازه‌گيري موسسه آموزش عالي خراسان دي ماه 85

دو (سه) رقم آخر شماره دانشجويينمره (از 57)دو (سه) رقم آخر شماره دانشجويينمره (از 57)217 561-2031358640313635512 642-97 65غ1215 702-1418 770131611 7627199 811821۱۹ 8232628 8325278 851832۱۳ 88634غ 8983515 94غ434 9512
/ 1 نظر / 20 بازدید