پست های ارسال شده در تیر سال 1386

۲۹۰) نمرات اصول اندازه‌گيری

ردیفشماره دانشجونمره ميان‌ترم (از 67)نمره پايان‌ترم (از 81)كوئيزها (از 15)كلاسينمره نهايي18451116317254118.392835111122461035.6638351118842-1315.654845112063824-15.15584511176273904.796835111942811-114.917835111951474-12.82883511154216565.439845111851514-2126.31108351120031-3203.6811845111903014156.7712835112021220435.17برای رسیدگی به اعتراضات ساعت ۱۶ سه‌شنبه ۱۲ تیر ۸۶ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید