پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

۳۱۱) پژوهشكده الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف – معرفي مختصر

كليات    تاريخ تاسيس:   سال 1351 با عنوان مركز تحقيقات الكترونيك دانشگاه صنعتي شريف   تاريخ تبديل به پژوهشكده: فروردين 1375   گروههاي تخصصي: الكترونيك، مخابرات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید