پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

420) استاندارد توزیع

استاندارد توزیع شامل:    استاندارد صنعت برق ایران-مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) کلیات حدود مجاز هارمونیک ها فلش و قطعی ولتاژ تغییرات ولتاژ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

419) ضوابط فنی شبکه های توزیع

ضوابط فنی شبکه های توزیع شامل: استاندارد طراحی و مهندسی خطوط هوایی استاندارد تابلوهای فشار ضعیف و متوسط پستهای هوایی توزیع مقررات عمومی و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

418) مزایای طرح به کارگیری هادی های هوایی روکش دار در شبکه توزیع

سیستم های توزیع برق با استفاده از کابلهای زمینی و خطوط هوایی انرژی الکتریکی موردنیاز مصرف کنندگان را تامین می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 48 بازدید

417) استانداردهای بخش برق - زمینه توزیع

استانداردهای بخش برق - زمینه توزیع شامل: ردیف عنوان استاندارد فایل مشخصات استاندارد فایل متن استاندارد 1 تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ـ قسمت اول: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید