پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

427) ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم)     قیمت پشت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید

426) برگزاری همایش جایابی مولدهای مقیاس کوچک در شبکه توزیع برق سمنان

روزنامه جمهوری اسلامی 05/12/1389 سرویس خبر: شهرستان برگزاری همایش جایابی مولدهای مقیاس کوچک در شبکه توزیع برق سمنان   سمنان ـ خبرنگار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

425) یک گروه کارشناسی تکلیف روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر را مشخص می‌کنند

روزنامه جمهوری اسلامی 05/12/1389 سرویس خبر: شهرستان امام جمعه بوشهر: یک گروه کارشناسی تکلیف روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر را مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید