414) تلفات شبکه برق‌ 1.5 درصد کاهش می‌یابد

معاون وزیر نیرو خبر داد: تلفات شبکه برق‌ 1.5 درصد کاهش می‌یابد ‌
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه میزان تلفات برق کشور در شبکه انتقال و توزیع در حال حاضر معادل 17.6 درصد است، تصریح کرد که این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 14 درصد خواهد رسید. ‌  
محمد بهزاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش تلفات شبکه برق کشور گفت: تلفات برق در سال 1386 معادل 18.9 درصد بود که در سال 1387 به 18.3 رسید و اکنون به 17.6 کاهش یافته است و طبق برنامه باید سالا‌نه یک درصد از افت شبکه کاهش پیدا کند. ‌  
وی همچنین افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شده است که میزان کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع برق در سال‌جاری معادل 1.5 درصد باشد. ‌  
معاون وزیر نیرو سهم انشعابات غیرمجاز از تلفات برق شبکه در کشور را به طور میانگین حدود 1.6 درصد اعلا‌م کرد و افزود: البته این رقم به طور میانگین محاسبه شده و در شهری مانند اهواز در یک‌سال گذشته 7.5 درصد از افت شبکه کاهش یافته که از این مقدار شش درصد مربوط به انشعابات غیرمجاز بوده است. ‌  
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر روند کاهش تلفات را مشاهده کنیم، می‌بینیم که در سه سال گذشته روند قابل قبولی در این زمینه پیموده شده است، افزود: با تمام توان در این راستا حرکت می‌کنیم و بر این اعتقادیم هرچقدر میزان تلفات را کاهش دهیم معادل 1.5 برابر آن نیروگاه ساخته‌ایم که احتیاجی به سوخت ندارد.
  • منبع : روزنامه جهان صنعت
  • تاریخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨٩-٠۶-١۴
  • شماره چاپ : 1772
  • چاپ شده در صفحه: 15
/ 0 نظر / 22 بازدید