420) استاندارد توزیع

استاندارد توزیع شامل: 

 

استاندارد صنعت برق ایران-مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق)

کلیات

حدود مجاز هارمونیک ها

فلش و قطعی ولتاژ

تغییرات ولتاژ و فرکانس

پایداری و پدیده های گذرا

زمین کردن

کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین

مشخصات فنی وسایل اندازه گیری و معیارهای انتخاب آنها

دستورالعمل اندازه گیری کیفیت برق، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن

 

گزارش فنی مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق)

مفاهیم و تعاریف کیفیت برق

منابع و مراجع استانداردهای کیفیت برق

تجزیه و تحلیل نتایج وضعیت موجود کیفیت برق

   استاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی 11 کیلو ولت راهنمای کاربرد  

استاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی 20 کیلو ولت

مشخصات و دستورالعملها

نقشه ها

راهنمای کاربرد

 

استاندارد اجرایی پست های توزیع زمینی 33 کیلو ولت

استاندارد راکتورهای مورد استفاده در شبکه های توزیع

استاندارد کات اوت فیوزهای 11 ، 20 ، 33 کیلو ولت

استاندارد برق گیرهای اکسید فلزی برای سیستم های با ولتاژ 20 و 33 کیلو ولت

 

استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع

مبانی استاندارد تابلوهای فشار متوسط و ضعیف

مشخصات فنی تابلوهای فشار متوسط و ضعیف

نصب و نگهداری تابلوهای فشار متوسط و ضعیف توزیع

 

استاندارد مشخصات فنی ترانسفورماتورهای روغنی توزی

اسناد مناقصه

راهنمای تکمیل جداول مشخصات فنی

 

استاندارد سیستم زمین شبکه های توزیع

 

استاندارد روشنایی معابر

مبانی محاسبات

استاندارد تجهیزات

استاندارد طراحی

طرحهای نمونه

 

استاندارد ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

استاندارد ترانسفورماتورهای جریان نوع روغنی

 

استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

استاندارد کابل های فشارمتوسط توزیع

استاندارد کابل های فشار ضعیف توزیع

مشخصات فنی کابل های فشار متوسط و ضعیف

راهنمای نصب و تعمیر کابل

راهنمای انتخاب کابل

 

استاندارد تجهیزات بانک های خازنی20 و 33 کیلو ولت

مطالعات پایه ، اصول و معیارها

مشخصات فنی

 

استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی

استاندارد ترانسفورماتورهای ولتاژ 20 و 33 کیلو ولت برای نصب در سلول های تمام بسته فلزی

استاندارد ترانسفورماتورهای جریان 20 و 33 کیلو ولت برای نصب در سلول های تمام بسته فلزی

 

استاندارد خطوط هوایی توزیع

مبانی طراحی و جداول کاربردی

استاندارد تیرهای بتنی مسلح و پیش تنیده

تیرهای چوبی و مشخصات کراس آرم های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع

مقره های به کار رفته در شبکه توزیع

هادی ها و مفتول های خطوط هوایی توزیع

کراس آرم ها و آرایش پایه های بکار رفته در شبکه توزیع

 

رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق

شناخت مهندسی رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات صنعت برق

جداول منحنی های دوام و طول عمر

رنگ ظاهری

مشخصات فنی جهت سفارش خرید رنگ و پوشش

مبانی و معیارهای مهندسی نحوه انتخاب رنگ و پوشش

مبانی، معیارها و عوامل مؤثر در انتخاب روش آماده سازی

عوامل مؤثر در انتخاب بنگ و پوشش

اندازه گیری سطوح و برآورد هزینه

دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش سفارشی

دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش اعمال شده

دستورالعملهای آزمایش و کنترل کیفی در تعمیرات و ترمیم دوره ای

دستورالعمل آماده سازی سطوح

دستورالعمل رنگ آمیزی و پوشش دهی

دستورالعمل نگهداری اصلاح و ترمیم

دستورالعمل های ایمنی در رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات

دستورالعمل نگهداری و انبارداری مواد رنگ و پوشش

دستورالعمل استفاده از رنگ های اخباری و هشدار دهنده

را می توانید از صفحه زیر (شرکت برق منطقه ای خراسان) دانلود کنید.

http://www.krec.ir/standardtozi.aspx

/ 0 نظر / 35 بازدید