445) تعدادی کنتور هوشمند برق در اهواز نصب شد

مدیر عامل توزیع برق اهواز اعلام کرد: تعدادی کنتور هوشمند در اهواز برای توسعه خدمات الکترونیک وبا هدف اعمال مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه ،کاهش تلفات انرژی شبکه برق و ایجاد سیستم قرائت و کنترل  از راه دور مشرکان نصب شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اهواز ، مهندس حضرتی مدیر عامل افزود: به دنبال سیاستهای وزارت نیرو مبنی برنصب کنتورهای هوشمند برق برای مشرکان ،کمیته تخصصی سیستم های اندازه گیری هوشمند متشکل از شرکت توانیر، سازمان بهره وری انرژی ایران و نمایندگان شرکت های توزیع نیروی برق منتخب برگزار و شش طرح برای اجرای آزمایشی نصب کنتورهای هوشمند در کلانشهر های کشور در نظر گرفته شده  است.

وی افزود: دراین میان با توجه به حساسیت و شرایط خاص اقلیمی شهرستان اهواز، دوفیدر 3062 کیانپارس و 5042 زیتون که دارای مشترکان خانگی وادارای هستند،برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که در حال اجرا نیز است.

مهندس مصطفی جامعی فر مجری نصب کنتورهای هوشمند شرکت توزیع برق اهواز در این هوشمند یک سیستم یکپارچه ای شامل سخت افزار، نرم افزار ، شبکه و بستر مخابراتی است که تمامی اطلاعات مشترکان نظیر مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطلاعات دیگر را به صورت لحظه ای از سمت  مصرف کننده دریافت می کند.

وی افزود: این سیستم با ایجاد بستر مخابراتی دوطرفه قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارتو کنترل از راه دور کنتورها،جمع آوری شده را داشته وتمام فرآیندها به صورت خودکار انجام می پذیرد.

مجری نصب کنتورهای هوشمند برق اهواز گفت: با همکاری نمایندگان شرکت کرمان تابلو و شرکت  lSKRAEMECO   از کشور اسلونی بررسی و تست میدانی فیدر 3062 کیانپارس برای انتقال اطلاعات کشورها به جمع کننده اطلاعات (Data concentrator) از طریق شبکه فشار ضعیف و به روش DLC انجام شد.

وی در ادامه گفت: به همین منظورر تعداد 18 دستگاه کنتور هوشمند در بخش  انتخابی این فیدر و یک دستگاه جمع کننده اطلاعات در زیر ترانسفورماتور توزیع با همکاری کارکنان شرکت نصب شد و در حال حاضر این سیستم برای بررسی وآزمایش طولانی مدت درشبکه باقی مانده است.

http://www.eecm.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D8%AF.aspx

/ 0 نظر / 25 بازدید