466) واگذاری انشعابات دیماندی با ولتاژ اولیه به صورت هوایی (MOF)

قبلاً واگذاری انشعابات به متقاضیان برق با دیماندهای قراردادی مصارف سنگین ، از جمله مهمترین و زمانبرترین فرایندها و عملیات های انجام یافته در شرکت های توزیع نیروی برق بود. واگذاری انشعاب برق فقط از طریق احداث و تجهیز پست پاساژ انجام می گرفت ، هزینه بالا و زمان زیاد اجرا و هزینه بالای بهره برداری و دیگر مشکلات روش فوق ، شرکت های توزیع نیروی برق را بر آن داشت تا با بهره برداری از تجهیزات جدید و تکنولوژی روز ، روش حاضر را برای واگذاری سریع انشعابات مشترکین سنگین که به صورت هوایی ( MOF یا METERING OUT FIT) راارائه نمایند.
در این طرح از دو تکنولوژی جدید ترانسفورماتور اندازه گیری هوایی انرژی MOF ( ترانسفورمر مرکب اندازه گیری ولتاژ و جریان به صورت سه فاز هوایی ) و کلید هوایی اتوماتیک جداکننده که قابلیت نصب آنها بر روی پایه های فشار متوسط ، کاهش حجم و ابعاد ساختمان پست به منظور اندازه گیری انرژی به طریق هوایی را امکان پذیر می سازد ، استفاده شده است. با توجه به آمار بالای پست های هوایی توزیع ، هزینه پایین و سرعت اجرای بیشتر این طرح در مقابل اجرای پست پاساژ از ویژگیهای عمده این طرح می باشد.


 از جمله مهمترین مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) قیمت تمام شده کمتر ساختمان پست :
برای هر متر مربع فضای سرپوشیده پست زمینی ( بدون تجهیزات ) در حال حاضر هزینه گزافی در بر خواهد داشت که با در نظر گرفتن ابعاد مورد نیاز جهت ساخت پست زمینی ( 8*6 ) متر با زیر زمین ، احداث ساختمان پست پاساژ با مساحت 96 متر مربع جهت تحویل برق به صورت ولتاژ اولیه نیازمند صرف هزینه های سنگین تری خواهد بود. در حالیکه احداث پست هوایی اندازه گیری انرژی ، هزینه ساختمانی در پی نخواهد داشت .
ب ) قیمت پایین تجهیزات مورد استفاده :
هزینه تجهیزات اندازه گیری و دیگر تجهیزات مورد استفاده در طرح واگذاری انشعاب فشار متوسط به طریق هوایی بسیار پایین تر از هزینه تجهیزات مورد استفاده در طرح پست پاساژ می باشد.
ج ) فضای کمتر مورد نیاز :
برای احداث ساختمان پست های زمینی علاوه بر مشکلات اجرایی ، مسائل و مشکلات حقوقی و نیز معضلات مربوط به تعیین محل ، ابعاد پست و نحوه واگذاری و ... در بر داشت. معمولاً انجام تشریفات تحویل زمین پست یکی از معضلات واگذاری انشعاب به متقاضیان دیماندی بود که در حال حاضر طرح واگذاری انشعاب به طریق هوایی ، فضایی جهت احداث پست نیاز ندارد.
د ) نزدیکی به مرکز ثقل بار :
به جهت کاهش تلفات انرژی دریافتی ، بسیاری از متقاضیان علاقمند هستند که ترانسفورماتور مبدل در مرکز ثقل بار نصب گردد ، از طرفی چون به لحاظ امکان دسترسی سریع به تأسیسات برق ، شرکتهای توزیع علاقمند هستند پست های ساختمانی در کنار معابر عمومی قرار گیرند ، لذا جداسازی نقطه تحویل برق از مرکز ثقل بار قبلاً میسر نبود ولی واگذاری انشعابات دیماندی با ولتاژ اولیه به صورت هوایی این امکان را به ما خواهد داد که نقطه تبدیل برق را به نزدیکترین محل مرکز ثقل بار انتقال دهیم.
ه ) تعمیر و نگهداری ساختمان پست زمینی :
همه ساله هزینه های نگهداری و سرویس پست های توزیع بودجه مشخصی را به خود اختصاص می دهد . این در حالی است که هزینه سرویس و تعمیرات پست های هوایی به مراتب کمتر از هزینه سرویس و نگهداری پست های زمینی می باشد.
 
ترانسفورمر اندازه گیری قابل نصب بر روی پایه های فشار متوسط ( MOF ) :
این تجهیز عبارت از مجموعه ترانسفورمرهای ولتاژ و جریان در داخل یک تانک فلزی و غوطه ور در روغن می باشد و به منظور سنجش انرژی سه فاز در سطح ولتاژ فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد . کشورهای آمریکای شمالی ، شرق آسیا و اروپا در گذشته بسته به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و نوع نیاز مشترکین برق از انواع مختلف آن به منظور اندازه گیری انرژی در سطح فشار متوسط به صورت هوایی استفاده کرده اند.
با توجه به عوامل مختلف در این روش ، نوع روغنی و دارای بوشینگ مشترک دو جداره برای ورود و خروج جریان ، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تطبیق نسبی پتانسیل هادی های ورود و خروج جریان ، از یک بوشینگ دو جداره مشترک برای هر فاز استفاده شده است .

مزیت نوع روغنی نسبت به نوع رزینی ، راحتی تعمیرات و رفع اشکال آن می باشد ، در حالیکه نوع رزینی عملاً غیرقابل تعمیر می باشد .
از آنجا که معمولاً بعد از گذشت مدتی از برقراری انشعاب تعدادی از مشترکین درخواست افزایش دیماند انشعاب خود را می نمایند ، ترانسفورمر اندازه گیری انتخاب شده دارای دو رنج جریان می باشد که معمولاً در ابتدای نصب با توجه به مقدار توان درخواستی ، رنج پایین جریان اولیه انتخاب می گردد و رنج بالای جریان به صورت رزرو برای افزایش دیماند مشترک ( تا دو برابر دیماند اولیه ) در نظر گرفته می شود.
با استفاده از ترانسفورمر مجتمع ولتاژ و جریان MOF ، از آنجا که قسمت اعظم سیم بندی و اتصالات در داخل تانک ترانسفورمر قرار می گیرند امکان دسترسی ، دستکاری و بروز خطا در سیم بندی به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و با توجه کلاس بالای دستگاه دقت اندازه گیری افزایش می یابد .
/ 1 نظر / 67 بازدید

فقط کپی پیس میکنید آقای مهندس