458) اجرای طرح کابل فاصله دار 20 کیلوولت برای اولین بار در کشور

اجرای طرح کابل فاصله دار 20 کیلوولت برای اولین بار در کشور توسط شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
با اجرای اولین پروژه کابل فاصله دار 20 کیلوولت کشور در تبریز ، بومی سازی دانش فنی طراحی و نصب شبکه های مذکور در ایران آغاز شد.
گزارش سایت خبری شرکت توانیر به نقل از توزیع برق آذربایجان شرقی حاکی است این پروژه در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز نصب و به صورت پایلوت با انتقال دانش فنـی از خارج از کشور و همچنین طراحی و ساخت داخلی قطـعات بـرنامه ریزی شده است.
پروژه مذکور به عنوان پروژه تحقیقاتی طی یک قرارداد پژوهشی بین دانشگاه تبریز و شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی انجام گرفته است.
این طرح در خرداد سال 1388 آغاز شده و طی آن یک خط هوایی کابل فاصـله دار چهار مداره به طول 650 متـر در شهـرک سـرمایه گذاری خارجی ( واقع در جاده تبریز – صوفیان ) طراحی، پس از تامین تجهیزات اجرا شده است.
این خط قـادر است ضمن انتقال بیش از 36 مگاوات توان بیـش از 2میلیارد ریال در هزینه های احـداث و نسبت به خطوط کابل زیر زمینی، صرفه جویی دارد.
در ساختار شبکه های کابل فاصله دار، از فاصله نگهدارهای لوزی شکل عایقی بین کابلهای سه فاز استفاده می شود. کابلهای مذکور از یک سیم نگهدارنده فولادی که حفاظت در مقابل صاعقه را نیز به عهده دارد آویزان می شوند.
از جمله مزایای این پروژه نسبت به شبکه های توزیع برق رایج با هادیهای لخت و کابلهای خودنگهدار، می توان به مواردی از قبیل کاهش قابل توجه در هزینه های احداث، کاهش خسارت خاموشیها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، کاهش خطرات برق گرفتگی، کاهش فواصل مجاز حریم، کاهش شاخه زنی درختان و حفظ محیط زیست، امکان اجرای چندین فیدر بر روی یک پایه، امکان اجرای اسپنهایی بسیار بلند، حذف مقره، کاهش نشتی برق، جلوگیری از خوردگی هادی ها به ویژه در مناطق آلوده و یا با رطوبت زیاد
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩
/ 1 نظر / 41 بازدید
عباس خلیلی

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی/چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی میلاد با سعادت منجی عالم بشریت بر شما مبارک.