450) یک ششم برق کشور در تهران مصرف می شود

براساس جدیدترین گزارش ترازنامه انرژی کشور؛

یک ششم برق کشور در تهران مصرف می شود

30 خرداد 1390

جدیدترین گزارش ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد که یک ششم برق تولیدی کشور در استان تهران مصرف می شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، تعداد مشترکان برق کشور در پایان سال 88 به 2/24 میلیون مشترک رسیده که 4/6 درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته است.
براساس گزارش ترازنامه انرژی کشور، مصرف نهایی برق کشور در پایان سال 88 به 171 هزار و 9/370 گیگاوات ساعت و مصرف کل برق کشور نیز به 173 هزار و 4/152 گیگاوات ‌ساعت رسیده است.
براساس این گزارش، 6/51 درصد از کل مصرف نهایی برق به بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی، 6/33 درصد به بخش صنعت،
5/12 درصد به بخش کشاورزی و 3/2 درصد به بخش‌های روشنایی معابر و حمل و نقل اختصاص داشته است. 
همچنین بیش از یک ششم کل مصرف و یک پنجم از کل مشترکان برق کشور در استان تهران متمرکز است.
جدیدترین گزارش ترازنامه انرژی کشور نشان می دهد ضریب بار تولیدی سالانه کل کشور تا پایان سال 88 به میزان 67 درصد رسیده است.

http://news.moe.org.ir/vdci3rar.t1avv2bcct.txt

/ 0 نظر / 25 بازدید